593/2016

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tupakkalain (549/2016) nojalla:

1 §
Vähittäismyyntiluvan koko

Tupakkalain 47 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntilupa-asiakirjan on oltava vähintään A5-kokoa.

2 §
Myyntikieltoilmoitus

Tupakkalain 53 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus on sanamuodoltaan seuraava: ”Tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty.”

3 §
Omavalvonnan vastuuhenkilö

Tupakkalain 53 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tuotteita myyvän elinkeinonharjoittajan on nimettävä vähintään yksi omavalvonnan vastuuhenkilö, joka huolehtii omavalvontasuunnitelmaan liittyvien tehtävien käytännön toteuttamisesta.

4 §
Omavalvontasuunnitelman sisältö ja laatiminen

Tupakkalain 54 §:ssä tarkoitetussa omavalvontasuunnitelmassa on oltava tieto omavalvonnan vastuuhenkilöstä sekä luettelo tuoteryhmistä, joita omavalvonta koskee. Omavalvontasuunnitelma on päivitettävä tarvittaessa. Omavalvontasuunnitelmaan on tehtävä seuraavat kirjaukset:

1) toteutetut uusien työntekijöiden perehdytykset;

2) ikätarkastuksiin liittyvät myynnin ongelmatilanteet sekä välitysepäilyt;

3) ongelmatilanteiden ja viranomaisten tarkastusten vuoksi toteutetut toimenpiteet.

Anniskelu- tai henkilöstöravintolassa ja muussa vastaavassa myyntipaikassa, jossa asioi vain poikkeuksellisesti alle 18-vuotiaita, 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut kirjaukset saadaan toteuttaa kirjaamalla omavalvontasuunnitelmaan yhteenveto vuoden aikana tehdyistä havainnoista.

Omavalvontasuunnitelma on pidettävä yhtenä kokonaisuutena myyntipaikan työntekijöiden saatavilla. Se saadaan yhdistää osaksi elintarvikehuoneiston muita omavalvontasuunnitelmia. Edellä 2 momentissa tarkoitetut kirjaukset on säilytettävä kuluvan kalenterivuoden ja sitä seuraavan kalenterivuoden ajan.

5 §
Kuvaston ja luettelon ulkoasu

Kuvasto ja luettelo, joista säädetään tupakkalain 72 §:ssä, saavat olla painettuja, monistettuja tai tulostettuja.

Kuvasto saa koostua yksivärisestä valkoisesta, pintamateriaaliltaan tasaisesta ja heijastamattomasta rengaskansiosta tai mapista sekä irtolehdistä. Kansion ja mapin korkeus saa olla enintään 350 millimetriä ja leveys enintään 300 millimetriä. Kansion ja mapin selän leveys saa olla enintään 100 millimetriä.

Luettelo saa koostua yhdestä tai useammasta paperisivusta. Luettelon tuotetietojen väliin ei saa jättää tyhjiä rivejä.

Kuvaston irtolehtien ja luettelon sivujen oltava valkoisia, enintään A4-kokoa, keskenään samankokoisia ja samaa materiaalia. Irtolehdet ja sivut saavat olla kaksipuolisia. Niitä ei saa muotoilla tai taittaa, ja niiden asettelujen on oltava yhdenmukaiset.

6 §
Kuvastossa ja luettelossa annettavat tuotetiedot

Kuvaston irtolehden yhdelle puolelle ja luettelon riville saa painaa yhden tupakkatuotteen, tupakan vastikkeen, sähkösavukkeen tai nikotiininesteen:

1) juoksevan järjestysnumeron;

2) tavaramerkin sekä vähittäismyyntipakkauksessa siihen yhdistetyn muun merkinnän tekstinä;

3) vähittäismyyntipakkauksen koon kappalemäärinä, grammoina tai millilitroina;

4) vähittäismyyntihinnan.

Kuvasto saa sisältää välilehdet ja luettelo väliotsikot seuraaville tuoteryhmille: savukkeet, sikarit, kääretupakka, piipputupakat, muut tupakkatuotteet, tupakan vastikkeet, sähkösavukkeet ja nikotiininesteet. Kuvaston ulkopinnalle ja luettelon otsikoksi saa painaa yhden kerran tekstin "tupakkalaissa tarkoitetut tuotteet". Kansio ja luettelo saavat sisältää myös tiedon myyntipaikasta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot tulee painaa mustalla, yhdenmukaisella Helvetica- tai Arial-kirjasimella, jonka pistekoko on koko kuvastossa ja luettelossa sama ja enintään 14. Tiedot voidaan painaa suomeksi ja ruotsiksi.

Tuotteet esitetään kuvastossa ja luettelossa tavaramerkin mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksellä tarkoitetaan tässä asetuksessa standardin SFS 4600 (Aakkostaminen ja siihen liittyvä ryhmittely) mukaista järjestystä. Jos kuvastossa käytetään välilehtiä tai luettelossa käytetään väliotsikoita, tuotteet on jaoteltava tuoteryhmien mukaan tavaramerkin mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

7 §
Kuvien esittäminen kuvastossa

Sen lisäksi, mitä 6 §:ssä säädetään, kuvaston irtolehdellä saa esittää kuvan tuotteesta tai sen vähittäismyyntipakkauksen näkyvimmästä pinnasta. Kuvan tulee esittää todellista Suomessa myynnissä olevaa tuotetta tai sen vähittäismyyntipakkausta varoitusmerkintöineen suoraan edestä kuvattuna. Kuva saa peittää enintään 30 prosenttia irtolehden pinta-alasta. Kuvan koko ei saa ylittää kyseisen tuotteen tai sen vähittäismyyntipakkauksen luonnollista kokoa. Kuvaa tai sen osia ei saa peittää, eikä sen päälle saa painaa muita tietoja.

8 §
Kielletyt tiedot

Kuvasto ja luettelo eivät saa sisältää 5–7 §:stä poikkeavia elementtejä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2016.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2016

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Lakimies
Laura Terho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.