580/2016

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (426/2016) 2 §:n nojalla:

1 §

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välistä yhteistä ilmailualuetta koskevaa sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 4 päivästä heinäkuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 10 päivänä toukokuuta 2016 ja tasavallan presidentti 3 päivänä kesäkuuta 2016.

2 §

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (426/2016) sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa 4 päivästä heinäkuuta 2016.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2016.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Timo Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.