565/2016

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (693/2006) 6 a §, sellaisena kuin se on laeissa 1283/2011 ja 262/2013, seuraavasti:

6 a §
Kabotaasi

EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 8 artiklassa säädetään kabotaasiliikenteen harjoittamisen edellytyksistä. Yhdistettyihin kuljetuksiin liittyvästä kabotaasiliikenteestä säädetään eräistä kansainvälisistä yhdistetyistä kuljetuksista annetussa laissa (440/2000).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.

HE 143/2015
LiVM 17/2016
EV 101/2016

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.