485/2016

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (475/2014) 2 § ja liite seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) karitsalla alle kuuden kuukauden ikäistä lammasta;

2) uuhella synnyttänyttä naaraspuolista lammasta;

3) pässillä yli vuoden ikäistä urospuolista lammasta;

4) kilillä alle kuuden kuukauden ikäistä vuohta;

5) kutulla synnyttänyttä naaraspuolista vuohta;

6) pukilla yli vuoden ikäistä urospuolista vuohta;

7) nuorvuohella yli kuuden kuukauden mutta alle kahdentoista kuukauden ikäistä vuohta;

8) lampolalla rakennusta, jossa pidetään lampaita tuotantoa varten;

9) vuohinavetalla rakennusta, jossa pidetään vuohia tuotantoa varten;

10) eläintilalla lampolassa tai vuohinavetassa olevaa tilaa, joka muodostuu lampaiden ja vuohien karsina- tai muusta vastaavasta oleskelualueesta ruokintapöydät sekä hoito- ja lantakäytävät mukaan lukien;

11) karitsakamarilla yksinomaan karitsoille tarkoitettua oleskelu- ja ruokinta-aitausta;

12) yksittäiskarsinalla yhden lampaan tai vuohen karsinaa;

13) ryhmäkarsinalla useampien lampaiden tai vuohien karsinaa;

14) lampaiden karitsoimiskarsinalla karitsoimiseen ja uuhen ja karitsojen leimautumiseen tarkoitettua tilaa;

15) vuohien vuonimiskarsinalla vuonimiseen ja kutun ja kilien leimautumiseen tarkoitettua tilaa,

16) kiinteäpohjaisella lattialla rei'ittämätöntä tai harvaan rei'itettyä lattiaa, jossa on keskimäärin enintään 15 prosentin reikä-osuus;

17) rakolattialla ja ritilälattialla rei'itettyä lattiaa, joka läpäisee virtsaa ja lantaa;

18) ulkoilutarhalla lampaiden ja vuohien vapaaseen liikkumiseen tarkoitettua aidattua ulkoilualuetta, ei kuitenkaan laajempia laidunalueita, joilla on pysyvä kasvupeite;

19) kuivikepohja-aitauksella karsinaa tai aidattua aluetta, jossa on kuivikelattia;

20) lyhenteellä ppm aineen pitoisuutta miljoonasosana.Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2016.

Tätä asetusta sovelletaan 4 päivänä heinäkuuta 2016 tai sen jälkeen vireille tulleeseen tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen. Hakemukseen, joka on tullut vireille 3 päivänä heinäkuuta 2016 tai sitä aikaisemmin, sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Suunnittelija
Kjell Brännäs

Liite

Taulukko 1. Lampolan ryhmäkarsinan tai aitauksen lattia-alan vähimmäisvaatimus ilman ruokintahäkkialaa eläintä kohti

Keskimääräinen paino/ eläin, kg Kuivikepohja m2/eläin Rako- tai ritilälattia 1), m2/eläin
Tiine uuhi, pässi 75 1,7 1,3
Tiine uuhi, pässi 55 1,3 1,1
Muu lammas 75 1,4 1,0
Muu lammas 55 1,0 0,8
Karitsa yli 30 0,75 -
Karitsa 15-30 0,5 -
Karitsa alle 15 0,25 -
Karitsoimiskarsina - 2,25 (1,5 m x 1,5 m) -

1) Sallittu rakoleveys on 14—20 mm ja palkkileveys 80—120 mm. Betonirakolattiassa hyväksytään standardin SFS-EN 12737:2004+A1:2007 (Betonivalmisosat, maatalouden rakolattiaelementit) mukaiset mittapoikkeamat.

Taulukko 2. Lampolan ruokinta-laitteen reunan pituuden vähimmäisvaatimus eläintä kohti

Säännöllinen rehunjako Jatkuva rehunsaanti
Lammas ja vähintään 4 kuukauden ikäinen karitsa 350 mm suoralle ruokintahäkille; 200 mm ympyränmuotoiselle ruokintahäkille, säde ≥ 600 mm 170 mm suoralle ruokintahäkille; 100 mm ympyränmuotoiselle ruokintahäkille, säde ≥ 600 mm
Tiine uuhi, pässi 450 mm suoralle ruokintahäkille;225 mm ympyränmuotoiselle ruokintahäkille, säde ≥ 600 mm 225 mm suoralle ruokintahäkille; 110 mm ympyränmuotoiselle ruokintahäkille, säde ≥ 600 mm

Taulukko 3. Vuohinavetan aidatun lattiatilan ilman ruokintahäkkialaa, vähimmäisvaatimus eläintä kohti

Paino, kg Kuivikepohja, m2/eläin Rakolattia 2),m2/eläin
Vuohi, pukki yli 50 1,2 1,0
Nuorvuohi - 0,5 0,5
Kili - 0,25 -
Vuonimiskarsina - 1,2 (1,0 m x 1,2 m) -

2) Sallittu rakoleveys on 14—20 mm ja palkkileveys 80—120 mm. Betonirakolattiassa hyväksytään standardin SFS-EN 12737:2004+A1:2007 (Betonivalmisosat, maatalouden rakolattiaelementit) mukaiset mittapoikkeamat.

Taulukko 4. Vuohinavetan ruokinta-paikan vähimmäisvaatimukset eläintä kohti

Säännöllinen rehunjako,mm/eläin Jatkuva rehunsaanti,mm/eläin
Tiine kuttu 450 175
Tiine kuttu, jolla sarvet, pukki 600 175
Vuohi, yli 12 kk 400 175
Nuorvuohi 330 100
Kili 200 100

Taulukko 5. Ilmanvaihdon suunnittelussa käytettävät lampaiden ja vuohien lämmön- ja kosteuden luovutus- sekä eläinsuojan tarpeelliset ilmanvaihtomäärät eläintä kohti

Paino (kg) Lämmön-luovutus(W/eläin) Kosteuden luovutus(g/h ja eläin) Ilmanvaihdon vähimmäismäärä (m3/h ja eläin) Ilmanvaihdon enimmäismäärä (m3/h ja eläin)
Lammas vähintään 60 150 80 15 100
-”- alle 60 50 20 10 80
Karitsa vähintään 30 20 10 10 70
-”- alle 30 10 10 5 40
Vuohi vähintään 50 150 80 15 80
-”- alle 50 50 20 10 40
Kili enintään 30 10 10 5 20

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.