455/2016

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2016

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (234/2015) 8, 9 ja 16 §, 17 §:n 1 momentti ja 19 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 9 § asetuksessa 1437/2015 sekä 17 §:n 1 momentti ja 19 §:n 2 momentti asetuksessa 130/2016, seuraavasti:

8 §
Perustuen alueellinen enimmäismäärä

Tukiasetuksen 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perustuen enimmäismäärä jaetaan alueellisesti 4 §:ssä tarkoitetuille tukialueille tukioikeuksien alueellisen kohdentumisen perusteella.

Vuosittaiset alueelliset enimmäismäärät ovat tukialueittain seuraavat:

2015 2016 2017 2018 2019
tukialue miljoonaa euroa
AB 134,20 133,00 133,00 133,20 133,30
C 132,60 132,10 132,20 132,30 132,40
9 §
Tukioikeuksien arvo

Tukioikeuksien perusteella voidaan myöntää vuosittain alueellista tasatukea tukialueittain enintään seuraava euromäärä tukikelpoista hehtaaria kohden:

2015 2016 2017 2018 2019
tukialue euroa
AB 118,05 121,50 123,60 123,70 125,70
C 101,53 109,70 110,50 110,60 111,30
16 §
Viherryttämistuen alueellinen enimmäismäärä

Viherryttämistuen alueelliset enimmäismäärät ovat tukiasetuksen liitteessä II säädetty kansallinen enimmäismäärä huomioon ottaen tukialueittain seuraavat:

2015 2016 2017 2018 2019
tukialue miljoonaa euroa
AB 78,97 78,98 79,00 79,08 79,17
C 78,03 78,04 78,05 78,14 78,22
17 §
Viherryttämistuen hehtaarikohtainen määrä

Viherryttämistukea myönnetään vuosina 2015 ja 2016 tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

2015 2016
tukialue euroa euroa
AB 74,54 74,50
C 65,11 65,30

19 §
Nuoren viljelijän tuen määrä

Nuoren viljelijän tukea myönnetään tukiasetuksen liitteessä II säädetty kansallinen enimmäismäärä huomioon ottaen vuosina 2015 ja 2016 seuraava euromäärä hehtaarilta:

vuosi euroa
2015 50,78
2016 50,00

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöneuvos
Katri Valjakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.