400/2016

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2016

Valtioneuvoston asetus 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (137/2015) 6 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 25 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja 12 §:n 1 momentti asetuksessa 1438/2015 sekä 25 §:n 1 momentti asetuksessa 36/2016, seuraavasti:

6 §
Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota myönnetään tukialueittain enintään seuraava euromäärä eläintä kohden:

alue euroa
Manner-Ahvenanmaa 649,00
tukialueen AB ulkosaaristo 825,00
muu tukialue AB 547,90

12 §
Eläimestä maksettavan nautapalkkion määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläimestä:

tukialueen AB ulkosaaristo euroa Manner-Ahvenanmaa euroa muu tukialue AB euroa tukialue C euroa
emolehmä ja emolehmähieho 575,50 426,00 426,00 183,50
sonni ja härkä 1 010,50 540,00 499,00 170,60
teurashieho - 284,00 284,00 -
saaristohieho 568,00 - - -

21 §
Uuhi-, kuttu-, teuraskaritsa ja -kilipalkkioiden määrä

Uuhi-, kuttu-, teuraskaritsa ja -kilipalkkioita myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläimestä:

tukialueen AB ulkosaaristoeuroa Manner-Ahvenanmaa euroa muu tukialue AB euroa tukialue C euroa
teuraskaritsat ja -kilit 36,50 36,50 36,50 36,50
uuhet 128,50 89,40 59,00 -
kutut 325,00 325,00 325,00 -

25 §
Peltokasvipalkkion määrä

Peltokasvipalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

tukialue AB euroa tukialue C euroa
valkuaiskasvit 74,60 74,60
ruis 48,20 48,20
sokerijuurikas 80,70 80,70
tärkkelysperuna 570,60 570,60
avomaanvihannekset 168,00 -


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2016

Sisäministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.