398/2016

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2016

Valtioneuvoston asetus vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (373/2015) 2 §:n nojalla:

1 §

Vammaisten henkilöiden oikeuksista New Yorkissa 13 päivänä joulukuuta 2006 tehdyt yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulevat voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen ja pöytäkirjan 3 päivänä maaliskuuta 2015 ja tasavallan presidentti on ratifioinut ne 10 päivänä huhtikuuta 2015. Yleissopimuksen ja pöytäkirjan ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 11 päivänä toukokuuta 2016.

2 §

Yleissopimuksen ja pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (373/2015) tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2016. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2016.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 27/2016)

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2016

Ulkoasiainministeri
Timo Soini

Lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.