396/2016

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2016

Valtioneuvoston päätös Rääkkylän kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymisestä

Valtioneuvosto on kuntarakennelain (1698/2009) 21 §:n 1 momentin, 18 §:n 3 momentin ja kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Rääkkylän kunta lakkaa ja yhdistyy Kiteen kaupunkiin.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen

Uusi Kiteen kaupunki kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin kuin nykyinen Kiteen kaupunki.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Uusi Kiteen kaupunki on suomenkielinen kunta.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Toimeenpano

Kuntarakennelain 53 §:n 5 momentin mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen sen lainvoimaiseksi tuloa.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös kuntajaon muuttamisesta on julkaistava Suomen säädöskokoelmassa ja toimitettava julkaistavaksi muutoksen kohteena olevassa kunnassa siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa kuntarakennelain 53 §:n 2 momentin nojalla hakea muutosta valittamalla muutoksen kohteena oleva kunta tai sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2016

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Anu Hernesmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.