358/2016

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2016

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 16 §:n 1 momentin 18 kohta ja 2 momentti sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 59/2014 seuraavasti:

16 §

Kelpoisuusvaatimuksena poliisin virkoihin on:


18) alipäällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisialipäällystön erikoistumisopintojen suorittaminen tai poliisialipäällystötutkinto tai poliisialipäällystön virkatutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;


Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa oleva opiskelija tai poliisin perustutkinnon opiskelija voidaan nimittää määräaikaiseen nuoremman konstaapelin virkasuhteeseen opintoihin kuuluvan harjoittelun ajaksi sekä harjoittelun jälkeen yhteensä enintään vuoden ajaksi. Poliisiammattikorkeakoulussa poliisialipäällystön erikoistumisopintoja suorittava opiskelija voidaan nimittää määräaikaiseen ylikonstaapelin, rikosylikonstaapelin tai ylietsivän virkasuhteeseen opintoihin kuuluvan harjoittelun ajaksi. Mainitussa pykälässä tarkoitetussa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija voidaan nimittää määräaikaiseen komisarion, rikoskomisarion tai tarkastajan virkasuhteeseen opintoihin kuuluvan harjoittelun ajaksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2016.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2016

Sisäministeri
Petteri Orpo

Hallitusneuvos
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.