302/2016

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtapaturma- ja ammattitautilain 231 §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä huhtikuuta 2015 annetun työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 231 §:n 2, 4 ja 6 momentin nojalla:

1 §
Edellisten vuosien jakojärjestelmäsaldon huomioon ottaminen

Määrättäessä työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 231 §:n 2 momentin mukaista suhdelukua jakojärjestelmävuotta edeltäviltä vuosilta kertynyt jakojärjestelmäsaldo otetaan huomioon niin, että kertyvä jakojärjestelmäsaldo jää mahdollisimman vähän yli- tai alijäämäiseksi ja että jakojärjestelmämaksun vuosittainen vaihtelu on samalla mahdollisimman pieni.

2 §
Ennakkoarvio

Työtapaturma- ja ammattitautilain 231 §:n 4 momentissa tarkoitetun ennakkoarvion perusteena on jakojärjestelmävuoden vakuutusyhtiökohtaisista vakuutusmaksutuloista sekä vakuutusyhtiöiden ja Tapaturmavakuutuskeskuksen maksettavaksi tulevista jakojärjestelmäkorvauksista tehtävä ennuste. Tapaturmavakuutuskeskuksen on tehtävä ennuste jakojärjestelmävuoden toukokuussa käytössään olevan tiedon perusteella.

3 §
Jakojärjestelmän ennakkotasaus

Työtapaturma- ja ammattitautilain 231 §:n 6 momentissa tarkoitetuista ennakkoarvioista johtuva vakuutusyhtiön maksettava tai sille tilitettävä määrä muodostuu ennakkoarvion mukaisista vakuutusyhtiökohtaisista jakojärjestelmämaksuista vähennettynä ennakkoarvion mukaisilla yhtiökohtaisilla jakojärjestelmäkorvauksilla ja ennakkoarvion mukaisella yhtiökohtaisella jakojärjestelmäsaldolla sekä lisättynä jakojärjestelmävuotta edeltävän vuoden vahvistetulla yhtiökohtaisella jakojärjestelmäsaldolla.

4 §
Jakojärjestelmän lopullinen tasaus

Työtapaturma- ja ammattitautilain 231 §:n 6 momentissa tarkoitetuista lopullisesti vahvistetuista eristä johtuva, vakuutusyhtiön maksettava tai sille tilitettävä määrä muodostuu vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten vakuutusyhtiökohtaisten jakojärjestelmämaksujen välisestä erotuksesta vähennettynä vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten yhtiökohtaisten jakojärjestelmäkorvausten välisellä erotuksella sekä vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten yhtiökohtaisten jakojärjestelmäsaldojen välisellä erotuksella.

5 §
Tasausten suorittaminen

Vakuutusyhtiön on maksettava 3 §:stä johtuvan jakojärjestelmävuotta koskevan määrän sekä 4 §:stä johtuvan jakojärjestelmävuotta edeltävää vuotta koskevan määrän ja sille työtapaturma- ja ammattitautilain 231 §:n 7 momentissa tarkoitetun koron summana muodostuva määrä Tapaturmavakuutuskeskukselle jakojärjestelmävuoden kesäkuun 15 päivään mennessä, jos näin saatu määrä on positiivinen. Tapaturmavakuutuskeskuksen on tilitettävä mainittu määrä jakojärjestelmävuoden kesäkuun 30 päivään mennessä vakuutusyhtiöille, joiden osalta määrä on negatiivinen.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2016.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitusneuvos
Mika Mänttäri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.