270/2016

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (759/2008) 10 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 46/2015, seuraavasti:

10 §
Kotieläintila

Maatila täyttää tukilain 10 e §:n 1 momentissa tarkoitetut kotieläintilalta edellytettävät vastaavat vaatimukset, jos eläintiheyttä laskettaessa tukivuoden eläinyksikkömäärä ja tukivuoden tukikelpoiset hehtaarit täyttävät tukilain 10 e §:n edellytykset. Tukikelpoisten peltohehtaarien on oltava hakijan hallinnassa viimeistään tukivuoden viimeisenä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 31 artiklassa tarkoitetun tuen hakupäivänä.

Eläinmäärän muuntamiseen eläinyksiköiksi sovelletaan eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annettua valtioneuvoston asetusta (45/2015).


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.