248/2016

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen lainanoton rajoista ja ehdoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 27 §:n 4 momentin ja 41 §:n nojalla:

1 §

Metsähallitus saa ottaa lainaa seuraavin ehdoin ja rajoituksin:

1) lyhytaikaista lainaa saa yleensä käyttää vain maksuvalmiuden hoitoon;

2) ilman erityistä syytä lyhytaikaisella lainalla ei tule rahoittaa sellaisen käyttöomaisuuden hankkimista, jonka taloudellinen käyttöaika on vähintään kolme vuotta, tai muita tähän verrattavia pitkävaikutteisia menoja;

3) pitkäaikaista lainaa saa ottaa vain investointeja ja muita pitkävaikutteisia menoja varten sekä käyttöpääoman pysyvän lisätarpeen rahoittamiseksi;

4) ulkomaanrahan määräistä lainaa saa ottaa vain valtiovarainministeriön suostumuksella;

5) lainaa ei saa ottaa suoraan yleisöltä joukkovelkakirjoilla.

2 §

Metsähallituksen ottamista pitkäaikaisista lainoista ja sen antamista pitkäaikaisista takauksista peritään valtiolle takausmaksu valtiontakauksesta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (20/2003) mukaisesti.

3 §

Metsähallituksen tulee toimittaa lainanotostaan ja veloistaan sekä myöntämistään takauksista Valtiokonttorille sen tarvitsemat tiedot.

4 §

Valtion liikelaitosten lainanoton rajoista ja ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (21/2003) soveltaminen Metsähallitukseen päättyy 15 päivänä huhtikuuta 2016.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2016

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Hallitusneuvos
Vilppu Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.