207/2016

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä annetun lain (194/2016) 8 §:n nojalla:

1 §
Ylimääräisen taiteilijaeläkkeen hakeminen

Ylimääräistä taiteilijaeläkettä koskeva hakemus on toimitettava Taiteen edistämiskeskukseen viimeistään sen päättämään päivämäärään mennessä.

Hakemukset käsitellään kerran vuodessa.

Hakemus on tehtävä henkilökohtaisesti Taiteen edistämiskeskuksen tarkoitusta varten laatimalle lomakkeelle.

2 §
Hakemuksen tiedot

Hakemuksessa on oltava hakijan:

1) henkilötiedot;

2) yhteystiedot;

3) pankkiyhteystiedot.

3 §
Hakemuksen liitteet

Hakemukseen on liitettävä:

1) eläkepäätös ja tieto kuukausittaisesta eläkkeen suuruudesta tai, jos hakija ei vielä saa eläkettä, työeläkeote, jossa tulee olla arvio tulevan eläkkeen suuruudesta;

2) lääkärinlausunto, joka koskee työkyvyttömyyttä, jos hakija vetoaa työkyvyttömyyteen;

3) verotuspäätös viimeksi toimitetusta verotuksesta;

4) muut tarpeelliset asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota.

4 §
Eläkkeen maksaminen

Eläke maksetaan kuukausittain Kevan päättämänä aikana.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Vanhempi hallitussihteeri
Rami Sampalahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.