152/2016

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2016

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla:

1 §
Ympäristösitoumus

Kunta ei vuonna 2016 ota vastaan uusia eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 5 §:ssä tarkoitettuja ympäristösitoumuksia.

Vuonna 2016 voimassa olevaan ympäristösitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta hyväksyä korvauskelpoiseksi ja liittää ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015) 5 §:n 1 momentissa ja 6 §:ssä tarkoitettua peltoalaa.

Ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa saa liittää ympäristösitoumukseen enintään viisi hehtaaria. Jos sitoumuksen kohteena oleva peltoala on alle viisi hehtaaria, lisättävää peltoalaa voi olla enintään hehtaari.

2 §
Ympäristösopimukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2016 tehdä ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:ssä tarkoitetuista ympäristösopimuksista kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen sekä alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskevan sopimuksen.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 5 momentissa tarkoitettu rekisteröity yhdistys voi vuonna 2016 tehdä kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen. Vesilain (587/2011) 12 luvussa tarkoitettu vesioikeudellinen yhteisö voi tehdä kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 6 momentissa tarkoitettu alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitäjä voi vuonna 2016 tehdä mainitun lain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.

3 §
Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2016 antaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen. Sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta hyväksyä korvauskelpoiseksi alaksi luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (237/2015) 4  ja 7 §:ssä ja ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa. Ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa saa liitteen sitoumukseen enintään viisi hehtaaria.

Vuonna 2016 voimassa olevaan luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta hyväksyä korvauskelpoisiksi ja liittää ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä ja 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja aloja enintään viisi hehtaaria. Jos sitoumuksen kohteena oleva peltoala on alle viisi hehtaaria, lisättävää peltoalaa voi olla enintään hehtaari. Jos lisättävä ala on enimmäiskokoa suurempi, aktiiviviljelijä saa antaa uuden sitoumuksen.

Vuonna 2016 voimassa olevaan luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukseen voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä korvauskelpoiseksi ja liittää luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:ssä tarkoitettua peltoalaa.

4 §
Korvauskelpoinen ala luonnonhaittakorvausta haettaessa

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettua luonnonhaittakorvausta myönnettäessä korvauskelpoiseksi alaksi voidaan vuonna 2016 hyväksyä aktiiviviljelijän hakemuksesta:

1) luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (236/2015) 3 §:ssä tarkoitettu ala;

2) luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:ssä tarkoitettu peltoala, joka on maankäyttömuodoltaan peltoa;

3)ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa enintään viisi hehtaaria.

5 §
Ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakeminen

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu korvauksen hakija voi vuonna 2016 hakea ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta kosteikkoinvestoinneista sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja aitaamisesta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.