120/2016

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2016

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2016 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2016 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2016 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtion verojen osuus 29,58 %
Kunnallisveron osuus 61,04 %
Kirkollisveron osuus  2,97 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
— sairaanhoitomaksun osuus  4,09 %
— päivärahamaksun osuus  2,32 %
3 §

Verovuodelta 2016 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten yksittäisten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2014 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2016 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2016 ja 1 päivän tammikuuta 2015 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2016 ja 1 päivän tammikuuta 2015 jäsenmäärän suhdetta ja vuoden 2016 kirkollisveroprosenttia.

4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2016 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2016 Helmikuu 2 134 188 454
Maaliskuu 2 278 784 410
Huhtikuu 2 384 832 993
Toukokuu 2 343 054 654
Kesäkuu 2 287 263 780
Heinäkuu 2 727 323 880
Elokuu 2 558 775 696
Syyskuu 2 240 291 072
Lokakuu 2 262 622 465
Marraskuu 2 257 288 734
Joulukuu 2 246 986 137
2017 Tammikuu 2 360 256 424

Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2016 Helmikuu 129 190 000
Maaliskuu 133 500 000
Huhtikuu 133 210 000
Toukokuu 142 150 000
Kesäkuu 140 360 000
Heinäkuu 168 970 000
Elokuu 156 440 000
Syyskuu 141 770 000
Lokakuu 136 880 000
Marraskuu 136 830 000
Joulukuu 133 160 000
2017 Tammikuu 141 210 000
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2016.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2016

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Finanssineuvos
Elina Pylkkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.