1722/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ja lain liitteen väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 §:n 6 kohta, 12 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentin 3 kohta, liitteen verotaulukko 1 ja väliaikaisesti liitteen verotaulukko 2,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 6 kohta ja liite laissa 1185/2014 sekä 21 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 612/2012, seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


6) teollisuudella Tilastokeskuksen vuoden 2008 toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokkaan C (teollisuus) ja pääluokkaan B (kaivostoiminta ja louhinta) kuuluvaa toimintaa; teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnon harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantotoimintaan; teollisuuteen rinnastetaan myös ammattimainen kasvihuoneviljely;


12 §

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu verottomuus ja maksuttomuus ei kuitenkaan koske 1 §:n 3 momentissa eikä 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitettua sähköntuotantoa.


21 §

Verotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on maakaasu, joka käytetään:


3) sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiuden ylläpitämisessä, lukuun ottamatta 1 §:n 3 momentissa sekä 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitettua sähköntuotantoa;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Sen 2 §:n 6 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2017. Liitteen verotaulukko 2 on voimassa siihen päivään asti, jona sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annettu laki (513/2015) tulee voimaan.

HE 34/2015
VaVM 11/2015
TaVL 12/2015
EV 73/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Liite

VEROTAULUKKO 1
Tuote Tuote ryhmä Energia-sisältövero Hiilidioksidi-vero Huolto-varmuus-maksu Yhteensä
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 1 47,10 130,26 1,18 178,54
Maakaasu, euroa/MWh 2 6,65 10,69 0,084 17,424
VEROTAULUKKO 2
Tuote Tuote-ryhmä Energia-vero Huolto-varmuus-maksu Yhteensä
Sähkö snt/kWh
— veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
— veroluokka II 2 0,69 0,013 0,703
Mäntyöljy snt/kg 3 25,36 0 25,36
Polttoturve euroa/MWh 4 3,40 0 3,40

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.