1721/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n ja liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 9 §:n 5 kohta ja liite,

sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 5 kohta laissa 1305/2007 ja liite laissa 1184/2014, seuraavasti:

9 §

Valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia ovat sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään:


5) sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiu-den ylläpitämisessä käytettävät polttoaineet, lukuun ottamatta polttoaineita, jotka käytetään sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 §:n 3 momentissa sekä 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitetussa sähköntuotannossa;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 34/2015
VaVM 11/2015
TaVL 12/2015
EV 73/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Liite

VEROTAULUKKO
Tuote Tuote-ryhmä Energiasisältö-vero Hiilidioksidi-vero Huolto-varmuus-maksu Yhteensä
Moottoribensiini snt/l 10 51,20 16,25 0,68 68,13
Pienmoottoribensiini snt/l 11 31,20 16,25 0,68 48,13
Bioetanoli snt/l 20 33,60 10,67 0,68 44,95
Bioetanoli R snt/l 21 33,60 5,33 0,68 39,61
Bioetanoli T snt/l 22 33,60 0,00 0,68 34,28
MTBE snt/l 23 41,60 13,21 0,68 55,49
MTBE R snt/l 24 41,60 11,75 0,68 54,03
MTBE T snt/l 25 41,60 10,30 0,68 52,58
TAME snt/l 26 44,80 14,22 0,68 59,70
TAME R snt/l 27 44,80 12,94 0,68 58,42
TAME T snt/l 28 44,80 11,66 0,68 57,14
ETBE snt/l 29 43,20 13,72 0,68 57,60
ETBE R snt/l 30 43,20 11,18 0,68 55,06
ETBE T snt/l 31 43,20 8,64 0,68 52,52
TAEE snt/l 32 46,40 14,73 0,68 61,81
TAEE R snt/l 33 46,40 12,59 0,68 59,67
TAEE T snt/l 34 46,40 10,46 0,68 57,54
Biobensiini snt/l 38 51,20 16,25 0,68 68,13
Biobensiini R snt/l 39 51,20 8,13 0,68 60,01
Biobensiini T snt/l 40 51,20 0,00 0,68 51,88
Etanolidiesel snt/l 47 14,53 10,90 0,35 25,78
Etanolidiesel R snt/l 48 14,53 5,99 0,35 20,87
Etanolidiesel T snt/l 49 14,53 1,07 0,35 15,95
Dieselöljy snt/l 50 31,65 18,61 0,35 50,61
Dieselöljy para snt/l 51 24,89 17,58 0,35 42,82
Biodieselöljy snt/l 52 29,01 17,06 0,35 46,42
Biodieselöljy R snt/l 53 29,01 8,53 0,35 37,89
Biodieselöljy T snt/l 54 29,01 0,00 0,35 29,36
Biodieselöljy P snt/l 55 24,89 17,58 0,35 42,82
Biodieselöljy P R snt/l 56 24,89 8,79 0,35 34,03
Biodieselöljy P T snt/l 57 24,89 0,00 0,35 25,24
Kevyt polttoöljy snt/l 60 9,30 14,40 0,35 24,05
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61 6,65 14,40 0,35 21,40
Biopolttoöljy snt/l 62 6,65 14,40 0,35 21,40
Biopolttoöljy R snt/l 63 6,65 7,20 0,35 14,20
Biopolttoöljy T snt/l 64 6,65 0,00 0,35 7,00
Raskas polttoöljy snt/kg 71 7,59 17,49 0,28 25,36
Lentopetroli snt/l 81 55,68 17,99 0,35 74,02
Lentobensiini snt/l 91 50,72 16,10 0,68 67,50
Metanoli snt/l 100 25,60 8,13 0,68 34,41
Metanoli R snt/l 101 25,60 4,06 0,68 30,34
Metanoli T snt/l 102 25,60 0,00 0,68 26,28

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.