1690/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 12 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1410/2014, väliaikaisesti uusi 2 momentti ja 48 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 486/2013 ja 1410/2014, väliaikaisesti uusi 7 momentti seuraavasti:

12 §
Rahoitus maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen

Vähintään neljä, mutta vähemmän kuin kahdeksan kuukautta yhtäjaksoisesti opetuksessa olleiden 48 §:n 7 momentissa tarkoitettujen oppilaiden osalta myönnettävän tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun rahoituksen euromäärä kerrotaan luvulla 0,5.

48 §
Opiskelija- ja oppilasmäärien laskeminen

Jos perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitettua perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään 6—16-vuotiaalle oppilaalle siten, että vähintään neljä kuukautta yhtäjaksoisesti kestävät opinnot eivät tulisi otetuksi huomioon opetuksen järjestäjän rahoituksessa, mainittua opetusta saaneet 6—16-vuotiaat oppilaat luetaan opetuksen päättymistä seuraavan 3 momentissa tarkoitetun laskentapäivän oppilasmääriin. Jos vähintään kahdeksan kuukautta yhtäjaksoisessa opetuksessa ollut oppilas voidaan lukea oppilasmääriin tämän momentin perusteella, ei samaa oppilasta voida lukea saman laskentapäivän oppilasmäärään muulla perusteella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun. Lakia sovelletaan kuitenkin jo 20 päivä syyskuuta 2015 jälkeen aloitettuihin opintoihin. Lisäksi 12 §:n 2 momenttia sovelletaan 48 §:n 7 momentin perusteella ilmoitettujen oppilaiden osalta myös vuonna 2017 myönnettävään rahoitukseen.

HE 120/2015
SiVM 10/2015
EV 66/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.