1617/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1/2013, uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §
Ajo-oikeuden laajuutta koskevat poikkeukset Suomessa

Mitä ajokorttilain muuttamisesta annetun lain (1614/2015) voimaantulosäännöksen 2 momentissa säädetään ennen 1 päivää tammikuuta 2016 käyttöönotetun liikennetraktoriksi tai liikennetraktoriksi/maataloustraktoriksi rekisterissä merkityn traktorin kuljettamisesta T- tai B-luokan ajokortilla, koskee myös ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain (1609/2015) voimaantulosäännöksen 6 momentissa tarkoitettuna, 31 päivänä joulukuuta 2017 päättyvänä siirtymäkautena ensi kertaa käyttöön otettavien liikennetraktoreiden kuljettamista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Yli-insinööri
Maria Rautavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.