1583/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eduskunnan tilisäännön (460/1988) 8 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 §, 15 §:n 1 momentti sekä 16, 17 ja 20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentti ja 16 § eduskunnan päätöksessä 1175/1997, 12 §:n 1 momentti ja 20 § eduskunnan päätöksessä 612/2007, 13 § eduskunnan päätöksessä 929/2005 ja 15 §:n 1 momentti eduskunnan päätöksessä 1100/2000, seuraavasti:

8 §

Jos eduskunnan talousarviota on muutettu, on tilijaottelua muutettava viivytyksettä.


12 §

Eduskunnan kanslian taloutta hoitaa kansliatoimikunnan johdon ja valvonnan alaisena eduskunnan kanslian hallinto- ja palveluosasto. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian maksuliikettä, kirjanpitoa ja palkanmaksatukseen liittyviä tehtäviä hoidetaan eduskunnan kanslian hallintoja palveluosastolla siten kuin eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätään.


13 §

Kansliatoimikunta voi siirtää eduskunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä valtion palvelukeskuksen hoidettavaksi palvelusopimuksessa määritellyllä tavalla sekä siirtää joidenkin menojen maksamisen ja tulojen perimisen eduskunnan kanslian hallinto- ja palveluosastolle tehtävää tilitystä vastaan eduskunnan viraston tai laitoksen hoidettavaksi.

15 §

Eduskunnan kanslialla on maksuliikettä varten tulotili ja menotili sekä muita pankkitilejä sen mukaan kuin siitä tiliohjesäännössä määrätään. Tilien kate- ja tyhjennyssiirroista huolehtii valtion palvelukeskus.


16 §

Eduskunnan palkkojen ja palkkioiden laskenta, maksatus sekä palkkakirjanpito hoidetaan palvelusopimuksessa määritellyllä palkanlaskentajärjestelmällä valtion palvelukeskuksessa, jollei muuhun menettelyyn ole aihetta ja kansliatoimikunta siitä erikseen päätä.

17 §

Valtion palvelukeskus huolehtii eduskunnan kansallis- ja käyttöomaisuudesta pidettävästä kirjanpidosta. Siitä ja irtaimen omaisuuden arvon rajoista sekä seurannasta annetaan tarkempia ohjeita eduskunnan tiliohjesäännössä.

20 §

Sisäisen valvonnan järjestämisestä, asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa eduskunnan kanslian ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian johto eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla.

Eduskunnan sisäinen tarkastus arvioi eduskunnan kanslian sisäisen valvonnan riitttävyyttä, luotettavuutta ja toimivuutta.


Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

PNE 2/2015
VaVM 17/2015
EK 27/2015

Helsingissä 17 joulukuuta 2015

Eduskunnan puolesta


Maria Lohelapuhemies


Seppo Tiitinenpääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.