Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1577/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksenvalvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) 105 §:n 2 momentin ja 114 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kalastuksenvalvojakortista ja -tunnuksesta sekä kalastuksenvalvonnassa käytettävään näyttömääräykseen merkittävistä tiedoista.

2 §
Kalastuksenvalvojakortin tietosisältö

Kalastuslain 105 §:n 1 momentissa tarkoitetun kalastuksenvalvojakortin etupuolella ovat liitteenä olevan mallin (liite 1) mukaisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi seuraavat tiedot:

1) kalastuksenvalvojakortin haltijan asema (kalastuksenvalvoja);

2) kalastuksenvalvojakortin haltijan nimi ja valokuva;

3) kalastuksenvalvojakortin numero ja viimeinen voimassaolopäivä;

4) kalastuksenvalvojakortin myöntäjä (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus);

5) se, että kysymyksessä on kalastuksenvalvojakortti.

Kalastuksenvalvojakortin kääntöpuolella on liitteenä olevan mallin mukaisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi viittaus kalastuksenvalvojan toimivaltuuksien oikeusperustaan. Lisäksi siellä on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnuskuva ja teksti ”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus”, ” Närings-, trafik- och miljöcentralen” ja ”Centre for Economic Development, Transport and the Environment”.

3 §
Kalastuksenvalvojakortin laatu ja koko

Kalastuksenvalvojakortti on muovinen ja kooltaan 86 mm x 54 mm.

4 §
Kalastuksenvalvojatunnus

Kalastuslain 105 §:n 1 momentissa tarkoitettu kalastuksenvalvojatunnus on liitteenä olevan mallin (liite 2) mukainen kankainen tunnistelaatta, jossa tummansinisellä pohjavärillä on vaalealla värillä sanapari ”KALASTUKSENVALVOJA - FISKEÖVERVAKARE”. Sanapari on merkittävä tunnistelaattaan siten, että teksti muodostuu vähintään 6 millimetrin korkuisista selvästi erottuvista kirjaimista.

Kalastuksenvalvojan on kalastuksenvalvontatehtävässä pidettävä tunnistelaattaa näkyvästi asunsa rintamukseen tai olkavarteen kiinnitettynä.

5 §
Näyttömääräyksen sisältö

Kalastuslain 114 §:ssä tarkoitettuun näyttömääräykseen tulee merkitä seuraavat tiedot:

1) näyttömääräyksen saajan henkilötunnus ja muut tunnistetiedot sekä yhteystiedot;

2) tapahtuma-aika ja tapahtumapaikka;

3) selvitys tapahtumasta;

4) toimenpide, joka näyttömääräyksen saajan tulee suorittaa;

5) poliisilaitos tai paikka, jossa näyttö on suoritettava;

6) näyttömääräyksen saajan allekirjoitus;

7) näyttömääräyksen antajan allekirjoitus; sekä

8) näyttämisen yhteydessä saadut tiedot sekä se, mihin toimenpiteeseen näyttö on johtanut.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Kalatalousylitarkastaja
Jouni Tammi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.