1568/2015

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunnon pyytämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 123 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Ennen korvausta koskevan päätöksen antamista työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukaista vakuutusta harjoittavan vakuutuslaitoksen on pyydettävä tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunto päätösehdotuksestaan, joka koskee:

1) lääketieteellistä syy-yhteyskysymystä, joka korvauskäytännön yhdenmukaisuuden vuoksi edellyttää periaatteellista kannanottoa;

2) oikeudellista syy-yhteyskysymystä, joka korvauskäytännön yhdenmukaisuuden vuoksi edellyttää periaatteellista kannanottoa;

3) tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaista vuosityöansiota tapauksessa, jossa vahingoittuneen ansiot ovat vaihdelleet sairauden, työttömyyden tai muun syyn vuoksi tai jossa kysymys on mainitun lain 28 §:n 3 momentissa tarkoitetun henkilön vuosityöansiosta, jos tapaturma tai ammattitauti johtaa todennäköisesti ammatilliseen kuntoutukseen tai tapaturmaeläkkeen maksamiseen kuutta kuukautta pidemmältä ajalta;

4) vuosityöansion määrittämistä työtapaturma- ja ammattitautilain 72 §:n nojalla tai muuta vuosityöansioon liittyvää periaatteellista tulkintakysymystä;

5) tapaturmaeläkkeen myöntämistä tai epäämistä, kun:

a) tapaturmaeläkkeeseen vaikuttavissa seikoissa tapahtuu olennainen muutos ja työkyvyn heikentymää arvioitaessa on otettava huomioon muu vamma tai sairaus, työttömyys, ammatillisen kuntoutuksen tai sen selvittely- ja odotusajan pitkittyminen tai ammatillisen kuntoutuksen keskeytyminen taikka muu niihin rinnastettava syy;

b) työkyvyn heikentymää ei voida arvioida vahingoittuneelle maksetun työansion perusteella ammatillista kuntoutusta seuraavan työllistymisajan jälkeen eikä päätösehdotus perustu tapaturma-asian korvauslautakunnan antamaan ohjeeseen;

c) sen myöntämistä toistaiseksi osittaisen työkyvyttömyyden perusteella tai epäämistä harkitaan, vaikka haittaluokka on suurempi kuin 8;

d) tapaturmaeläkkeeseen liittyy muu periaatteellinen tulkintakysymys;

6) yli vuoden pituisen ammatillisen kuntoutuksen myöntämistä tai epäämistä taikka tätä lyhyemmän ammatillisen kuntoutuksen myöntämistä tai epäämistä, jos kysymys on aiemmin annetun päätöksen muuttamisesta, tai ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää periaatteellista tulkintakysymystä;

7) haittaluokan määräämistä, kun vamman tai sairauden haittaluokka on 8 tai sitä suurempi, tai haittarahaan liittyvää periaatteellista tulkintakysymystä;

8) työtapaturma- ja ammattitautilain 114 §:ssä tarkoitettua asiaa, jossa toimivaltaisesta vakuutuslaitoksesta ei ole päästy yksimielisyyteen;

9) asiaa, joka lainsäädännön muuttumisen tai muutoin korvauskäytännön yhtenäisyyden vuoksi edellyttää lautakunnan periaatteellista kannanottoa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitusneuvos
Mika Mänttäri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.