1567/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastonhoitomaksun keräämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) 81 §:n 3 momentin ja 83 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Kalastonhoitomaksun suorittamisesta annetun kuitin sisältö

Metsähallituksen ja sen valtuuttaman palveluntuottajan antaman kuitin, joka toimii kalastuslain (379/2015) 79 §:n 2 momentissa tarkoitettuna todistuksena kalastonhoitomaksun suorittamisesta, on sisällettävä seuraavat tiedot:

1) kalastonhoitomaksun suorittamisella oikeutetun henkilön nimi;

2) maksutapahtuman kellonaika ja päivämäärä;

3) maksun voimassaoloaika;

4) kuitin tunnistenumero;

5) palveluntuottajan nimi ja yhteystiedot;

6) maksun vastaanottajan yksilöimiseksi Metsähallituksen liikemerkki.

2 §
Kalastonhoitomaksun suorittaminen ilman palvelumaksua

Kalastuslain 79 §:ssä tarkoitettu kalastonhoitomaksu voidaan suorittaa ilman erillistä palvelumaksua kaikissa Metsähallituksen nimeämissä asiakaspalvelupisteissä sekä Eräluvat.fi-verkkokaupassa ja -palvelunumerossa.

3 §
Kalastonhoitomaksuvarojen tilittäminen

Metsähallituksen on tilitettävä keräämänsä ja lukuunsa kerätyt kalastonhoitomaksuvarat sekä niiden osalta kertynyt korko maa- ja metsätalousministeriölle kuukausittain ministeriön antaman ohjeistuksen mukaisesti.

4 §
Kalastonhoitomaksuvarojen kannosta aiheutuvien menojen maksaminen

Metsähallituksen on toimitettava vuosittain valtion talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä maa- ja metsätalousministeriölle hyväksyttäväksi seuraavaa vuotta koskeva suunnitelma kalastonhoitomaksuvarojen kannosta aiheutuvista kuluista ministeriön antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Metsähallitus laskuttaa kalastonhoitomaksuvarojen kannosta aiheutuneet menot maa- ja metsätalousministeriöltä vuosittain neljässä erässä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Kalatalousylitarkastaja
Roni Selén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.