1491/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (246/2011) 3§ seuraavasti:

3 §
Luotsinkäyttövelvollisuutta koskevat tarkemmat säännökset

Luotsauslain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu luotsinkäyttövelvollisuus koskee:

1) alusta, alusyhdistelmää ja hinausyhdistelmää, joka kuljettaa irtolastina öljyä, nesteytettyä kaasua, haitallisia nestemäisiä aineita tai vaarallista kiinteää ainetta tai joka kuljettaa INF-lastia;

2) alusta ja alusyhdistelmää, joka on suurimmalta pituudeltaan yli 70 metriä tai suurimmalta leveydeltään yli 14 metriä ja joka liikennöi Suomen aluevesillä;

3) alusta ja alusyhdistelmää, joka on suurimmalta pituudeltaan yli 35 metriä ja joka liikennöi Saimaan vesialueella tai Saimaan kanavassa, ja hinausyhdistelmää, joka liikennöi Saimaan vesialueella tai Saimaan kanavassa ja jossa hinaajan ja hinattavan yhteenlaskettu pituus on yli 35 metriä, jos hinaus liittyy muuhun toimintaan kuin puutavaran uittoon;

4) hinausyhdistelmää, joka liikennöi Suomen aluevesillä ja jossa hinaajan ja hinattavan yhteenlaskettu kokonaispituus on yli 70 metriä, jos hinaajaa ei ole varustettu ammattikäyttöön tarkoitetulla A-luokan automaattisella tunnistusjärjestelmällä (AIS), joka on asetettu ”hinaus käynnissä” -toiminnolle;

5) hinausyhdistelmää, joka liikennöi Suomen aluevesillä ja jossa hinaajan pituus on vähintään 50 metriä ja hinattavan pituus vähintään 110 metriä.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2015.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Merenkulkuneuvos
Sirkka-Heleena Nyman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.