1488/2015

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2015—2016

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 41 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 206/2013:

1 §
Suurin sallittu saalismäärä

Metsästyslain (615/1993) 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan perusteella saaliiksi saatujen susien määrä saa olla enintään 46 yksilöä poronhoitoalueen ulkopuolella.

2 §
Rajoituksen alueellisuus

Edellä 1 §:ssä säädetty rajoitus koskee poronhoitoalueen ulkopuolista Suomea.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2016.

Edellä 1 §:ssä säädettyyn määrään ei lueta susia, jotka on saatu saaliiksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ylitarkastaja
Jussi Laanikari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.