1474/2015

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2015

Oikeusministeriön asetus isyys- ja elatusasioissa käytettävistä lomakkeista

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään isyyslain (11/2015) 60 §:n 2 momentin ja lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) 17 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on viimeksi mainittu laissa 15/2015:

1 §

Seuraavissa isyyslain (11/2015) säännöksissä tarkoitetut asiakirjat on laadittava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle:

1) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetusta isyyden selvittämistä koskevasta neuvottelusta laadittava asiakirja;

2) 11 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu päätös isyyden selvittämisen keskeyttämisestä;

3) 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu päätös isyyden selvittämisen aloittamisesta uudestaan;

4) 12 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu isyyden selvittämisestä laadittava pöytäkirja;

5) 20 §:ssä tarkoitetusta kuulemisesta laadittava asiakirja;

6) 22 §:ssä tarkoitettu isyyden tunnustamisesta laadittava asiakirja;

7) 22 §:ssä tarkoitettu isyyden tunnustamisen hyväksymisestä laadittava asiakirja;

8) 25 §:ssä tarkoitettu oikeudenomistajan suostumus;

9) 26 §:ssä tai 40 §:n 1 momentissa tarkoitettu maistraatin päätös isyyden vahvistamisesta;

10) 40 §:n 2 momentissa tarkoitettu hakemus maistraatille aviomiehen isyyden kumoamiseksi;

11) 40 §:n 2 momentissa tarkoitettu maistraatin päätös aviomiehen isyyden kumoamisesta.

2 §

Oikeusministeriö asettaa saataville seuraavissa lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) säännöksissä tarkoitettujen lomakkeiden kaavat:

1) sellainen 7 §:ssä tarkoitettu elatussopimus, joka esitetään sosiaalilautakunnan vahvistettavaksi;

2) 8 §:ssä tarkoitettu sosiaalilautakunnan päätös elatussopimuksen vahvistamista koskevassa asiassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Lainsäädäntöneuvos
Salla Silvola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.