1470/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 20 ja 44 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 20 §:n 3 momentti ja 44 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 20 §:n 3 momentti asetuksessa 852/2014 ja 44 §:n 3 momentti asetuksessa 164/2013, seuraavasti:

20 §
Ulkomaan kansalaisesta talletettavat tiedot

Verohallinto, Maahanmuuttovirasto ja paikallispoliisi saavat tallettaa väestötietojärjestelmään ulkomaan kansalaisesta sukunimen ja etunimet, sukupuolen, henkilötunnuksen, ulkomaisen henkilönumeron, äidinkielen, kansalaisuuden, syntymävaltion, syntymäpaikan, ammatin, osoitteen ulkomailla, osoitteen Suomessa sekä tilapäisen oleskelun alkamis- ja päättymispäivän.


44 §
Toimivallan järjestely eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa koskevissa maistraatin tehtävissä

Uudenmaan maistraatti käsittelee 1 momentin 4 ja 5 kohdan estämättä yksittäisen, suoraan maistraatille tehdyn ilmoituksen tai selvittely- taikka korjauspyynnön ja tekee tästä aiheutuvat tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään myös niissä tapauksissa, joissa henkilön kotikunta tai väestökirjanpitokunta on muun maistraatin toimialueella.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Assi Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.