1469/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 14 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 874/2010:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) nojalla annettavan kuntoutuspsykoterapian korvaustasoista ja kuntoutujalle aiheutuneiden kustannusten korvauksesta.

2 §
Kuntoutuspsykoterapian korvaustaso

Kuntoutuspsykoterapian kustannuksista korvataan 16―67-vuotiaalle kuntoutujalle enintään seuraavien korvaustasojen mukainen määrä:

Yksilöpsykoterapia 57,60 euroa
Ryhmäpsykoterapia 42,05 euroa
Perhe- tai paripsykoterapia
1 tunti 63,91 euroa
1,5 tuntia 95,87 euroa

Lisäksi 16―25-vuotiaan kuntoutujan omaisen ohjauskäynnistä korvataan enintään yksilö- ja ryhmäpsykoterapialle vahvistetun korvaustason mukainen määrä.

3 §
Lausuntopalkkiot

Lausuntopalkkiona psykiatrin laatimasta terapiapalautteesta korvataan enintään 34,84 euroa ja muun psykoterapeutin laatimasta terapiapalautteesta enintään 22,71 euroa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Vaativan erityistason psykoterapeutin 16―25-vuotiaalle kuntoutujalle antaman yksilöpsykoterapian korvaamiseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetun päätöksen perusteella sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä päätöksessä mainitun ajanjakson päättymiseen saakka.

Tällä asetuksella kumotaan kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta annettu valtioneuvoston asetus (1258/2010).

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitussihteeri
Milja Tiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.