1467/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen ammatillisen kuntoutuksen kustannuksien korvaamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 89 §:n 5 momentin ja 98 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Opiskelusta aiheutuvat suoranaiset kustannukset

Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 89 §:n 3 momentin 8 kohdan mukaisesta opiskelusta ja opintovälineistä aiheutuvien kustannuksien kattamiseksi vahingoittuneelle maksetaan 250 euroa vuodessa, jos koulutuksen kesto on yli kuusi kuukautta, mutta enintään 12 kuukautta, ja 500 euroa vuodessa, jos koulutuksen kesto on yli 12 kuukautta. Tämän korvauksen maksaminen ei edellytä selvitystä aiheutuneista kustannuksista.

Lisäksi vahingoittuneelle korvataan lukukausi-, kurssi-, tutkinto- ja muu vastaava pakollinen maksu ja enintään 500 euroa koulutuksen edellyttämistä erityislaitteista, -tarvikkeista ja -ohjelmistoista.

2 §
Kotipaikkakunnan ulkopuolella tapahtuvasta opiskelusta aiheutuvat asumisen lisäkustannukset

Jos vahingoittunut asuu 1 §:ssä tarkoitetun opiskelun vuoksi sekä koti- että opiskelupaikkakunnalla, maksetaan hänelle opiskelun ajalta jokaiselta päivältä Verohallinnon vuosittain vahvistaman verovapaan osapäivärahan suuruinen korvaus. Jos opiskeluun kuuluu opetusjärjestelynä maksuton asunto, korvausta ei makseta.

Tilapäisen opiskelupaikkakunnalla oleskelun ajalta osapäivärahan lisäksi korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset ylimääräiset majoittumiskustannukset.

3 §
Kotipaikkakunnan ulkopuolella tapahtuvasta opiskelusta aiheutuvat matkakustannukset

Jos vahingoittunut asuu 1 §:ssä tarkoitetun opiskelun vuoksi sekä koti- että opiskelupaikkakunnalla, korvataan hänelle opiskelupaikkakunnalla aiheutuvien päivittäisten matkakustannusten lisäksi kustannukset, jotka aiheutuvat lukuvuoden aikana matkasta kotipaikkakunnalta opiskelupaikkakunnalle opintojen alkaessa ja opiskelupaikkakunnalta kotipaikkakunnalle opintojen päättyessä. Lisäksi hänelle korvataan matkakustannukset edestakaisesta matkasta kotipaikkakunnan ja opiskelupaikkakunnan välillä kerran kuukaudessa tai, jos hänen huollettavanaan on alle 18-vuotias lapsi, kerran viikossa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitusneuvos
Mika Mänttäri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.