1462/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1082/2009) 4 §:n 4 ja 5 momentti, sellaisena kuin niistä on 4 momentti asetuksessa 531/2015, seuraavasti:

4 §
Yliopistojen maksulliset päätökset ja kokeet

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 7 §:n 5 momentin mukaiseen kelpoisuuskokeeseen osallistumisesta, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 4 ja 14 §:ssä tarkoitettuun kuulusteluun osallistumisesta sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) nojalla Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista annetuissa säännöksissä tarkoitettuun kuulusteluun osallistumisesta peritään maksu seuraavasti:

1) hammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen edellytyksenä olevista näyttö-, teoria- ja käytännön kokeista kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin yhteensä enintään 2 200 euroa;

2) lääkärin, eläinlääkärin ja erikoiseläinlääkärin ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen edellytyksenä olevista näyttö-, teoria- ja käytännön kokeista kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin yhteensä enintään 2 400 euroa;

3) muiden ammattihenkilöiden kelpoisuuskokeista kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin yhteensä enintään 500 euroa.

Edellä 4 momentissa tarkoitetun kokeen tai sen jonkin osion uusimisesta peritään sama maksu kuin hylätystä suorituksesta on peritty. Edellä 4 momentissa säädetty maksun enimmäismäärä ei sisällä mahdollisesta uusintakokeesta perittäviä maksuja. Kelpoisuuskokeen hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetussa laissa (1385/2015) tarkoitettujen täydentävien opintojen suorittamisesta annettavasta todistuksesta peritään 20 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.