1461/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1440/2014) 3 § seuraavasti:

3 §
Ammattikorkeakoulujen maksulliset päätökset ja kokeet

Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa ammattikorkeakoululain 29 §:ssä säädetyn ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin takia ja hakee oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi, hakemuksen käsittelystä peritään 50 euroa. Jos opiskelija hakee mainitun lain 32 §:ssä tarkoitettua lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, hakemuksen käsittelystä peritään 50 euroa.

Ammattikorkeakoulu saa periä ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 7 §:n 5 momentin perusteella järjestämistään terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen edellytyksenä olevista näyttö-, teoria- ja käytännön kokeista kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset kokeeseen osallistuvalta, kuitenkin yhteensä enintään 1 300 euroa.

Ammattikorkeakoulu saa periä ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 7 §:n 5 momentin perusteella järjestämästään muun kuin 2 momentissa tarkoitetun kelpoisuuskokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset kokeeseen osallistuvalta, kuitenkin yhteensä enintään 500 euroa.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun kokeen tai sen jonkin osion uusimisesta saadaan periä sama maksu kuin hylätystä suorituksesta on peritty. Edellä 2 ja 3 momentissa säädetty maksun enimmäismäärä ei sisällä mahdollisesta uusintakokeesta perittäviä maksuja. Kelpoisuuskokeen hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetussa laissa (1385/2015) tarkoitettujen täydentävien opintojen suorittamisesta annettavasta todistuksesta peritään 20 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.