1441/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2015 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2015 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2015 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 29,59 %
Kunnallisveron osuus 61,04 %
Kirkollisveron osuus 3,04 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
— sairaanhoitomaksun osuus 4,14 %
— päivärahamaksun osuus 2,19 %
3 §

Verovuodelta 2015 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2014 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2015 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2015 ja 1 päivän tammikuuta 2014 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2015 ja 1 päivän tammikuuta 2014 jäsenmäärän suhdetta ja seurakunnan vuoden 2015 tuloveroprosenttia.

4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2015 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2015 Joulukuu 2 224 738 750
2016 Tammikuu 2 336 887 548

Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2015 Joulukuu 129 250 000
2016 Tammikuu 140 120 000
5 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2015 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2015 helmikuusta vuoden 2015 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2015 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä 5 päivänä helmikuuta 2015 annettu valtiovarainministeriön asetus (84/2015).

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Valtiovarainministeri
Alexander Stubb

Finanssineuvos
Elina Pylkkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.