1437/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (234/2015) 9 §, 17 §:n 1 momentti ja 19 § seuraavasti:

9 §
Tukioikeuksien arvo

Tukioikeuksien perusteella voidaan myöntää vuosittain alueellista tasatukea tukialueittain enintään seuraava euromäärä tukikelpoista hehtaaria kohden:

2015 2016 2017 2018 2019
tukialue euroa
AB 117,7 121,5 123,6 123,7 125,7
C 101,8 109,7 110,5 110,6 111,3
17 §
Viherryttämistuen hehtaarikohtainen määrä

Viherryttämistukea myönnetään vuonna 2015 tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

2015
tukialue euroa
AB 74,5
C 65,3

19 §
Nuoren viljelijän tuen määrä

Nuoren viljelijän tuen enimmäismäärä on kaksi prosenttia tukiasetuksen liitteessä II säädetystä vuosittaisesta kansallisesta enimmäismäärästä.

Nuoren viljelijän tukea myönnetään vuonna 2015 tukiasetuksen liitteessä II säädetty kansallinen enimmäismäärä huomioon ottaen 50,4 euroa hehtaarilta:


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.