1410/2015

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Suomen Akatemian maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista.

2 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja suoritteita, jotka Suomen Akatemia hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat tilatut tutkimukset, selvitykset ja arvioinnit, muut tieteellistä asiantuntemusta vaativat asiantuntijapalvelutehtävät sekä hallinnolliset ja tekniset palvelutehtävät, joita Akatemia suorittaa valtion ja kunnan viranomaisille sekä muille yhteisöille ja yksityisille näiden pyynnöstä, sekä sellaisen tehtävän yhteydessä tuotettu tavara.

3 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Suomen Akatemia ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Opetusneuvos
Mirja Vihma

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.