1409/2015

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2015

Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2015 jäännösveron eräpäivistä, ennakonpalautusten maksamisesta verovuodelta 2015, Ahvenanmaan maakunnan metsähoitomaksun eräpäivästä vuodelta 2015 sekä vuoden 2016 kiinteistöveron eräpäivistä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään veronkantolain (609/2005) 11 §:n 1 momentin ja 24 §:n 1 momentin sekä kiinteistöverolain (654/1992) 28 §:n, sellaisena kuin se on laissa 527/2010, nojalla:

1 §
Jäännösveron eräpäivät

Verovuodelta 2015 maksuunpannun valtion-, kunnallis- ja kirkollisveron, henkilön yleisradioveron sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksun maksettavaksi määrätyn jäännösveron ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään 25 päivänä marraskuuta 2016 ja toinen erä viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2017.

2 §
Ennakonpalautusten maksuajankohta

Verovuoden 2015 liikaa ennakkona maksettujen verojen palauttaminen aloitetaan 28 päivänä marraskuuta 2016. Suoraan saajan Suomessa maksuliikennepalveluja tarjoavan pankin pankkitilille suoritettavat ennakonpalautukset maksetaan yhdessä erässä marraskuun 28 päivänä 2016. Maksuosoituksina suoritettavat ennakonpalautukset maksetaan joulukuun 7 päivästä 2016 alkaen.

3 §
Metsänhoitomaksun eräpäivä

Ahvenanmaan maakunnan metsänhoitomaksu vuodelta 2015 on suoritettava viimeistään 25 päivänä marraskuuta 2016.

4 §
Kiinteistöveron eräpäivät

Vuodelta 2016 määrättävän kiinteistöveron ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään 5 päivänä syyskuuta 2016 ja toinen erä viimeistään 20 päivänä lokakuuta 2016.

5 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2015.

Asetusta sovelletaan muiden kuin tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien verovuoden 2015 jäännösveroihin ja ennakonpalautuksiin sekä vuoden 2015 metsänhoitomaksuun ja vuoden 2016 kiinteistöveroon.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2015

Valtiovarainministeri
Alexander Stubb

Finanssineuvos
Elina Pylkkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.