1401/2015

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2015

Laki jäteverolain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan jäteverolain (1126/2010) 6 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 5 §, sellaisena kuin se on laissa 1072/2014, seuraavasti:

5 §
Veronalainen jäte ja veron määrä

Veroa suoritetaan liitteen verotaulukossa mainitusta jätteestä.

Vero on 70 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 35/2015
VaVM 4/2015
EV 25/2015

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Alexander Stubb

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.