1376/2015

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (612/2013) 1 § sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

1 §
Tehtävät

Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävänä on toimialansa lainsäädännön toimeenpano- ja valvontatehtävien lisäksi:

1) edistää uutta ja kasvavaa yritystoimintaa;

2) edistää yritysten tunnusmerkkien ja keksintöjen suojaa;

3) edistää yhdistys- ja säätiötoimintaa;

4) tuottaa yritys- ja yhteisötietoja koko yhteiskunnan käyttöön;

5) tuottaa asiantuntijapalveluita työ- ja elinkeinoministeriölle sekä muille ministeriöille ja viranomaisille;

6) tuottaa alansa viestintä- ja neuvontapalveluja;

7) osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja tietojenvaihtoon.

4 a §
Tilintarkastusvalvontaa koskevat erityisvaatimukset

Tilintarkastusvalvonta on välittömästi pääjohtajan alainen toimintayksikkö Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Tilintarkastusvalvonnan päällikkönä toimii Tilintarkastusvalvonnan johtaja.

Tilintarkastusvalvonnan päätöksenteosta vastuussa olevan virkamiehen tulee olla riippumaton tilintarkastuslain (1141/2015) 1 luvun 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetusta tilintarkastusyhteisöstä eikä hän saa olla mainitun luvun 2 §:n 2, 3 tai 4 kohdassa tarkoitettu tilintarkastaja. Mitä edellä säädetään riippumattomuudesta ja tilintarkastajana toimimisesta, koskee myös kolmea päätöksentekoa edeltävää vuotta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Ulkoasiainministeri
Timo Soini

Neuvotteleva virkamies
Marja Hanski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.