1333/2015

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 1 §:n 39 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1131/2011,

muutetaan 2 § ja 3 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksessa 849/2014 ja 3 §:n 1 momentti asetuksessa 1131/2011, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 84/2012, uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, rahastot, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) aluehallintovirastot;

2) maistraatit;

3) Rahoitusvakausvirasto;

4) Tilastokeskus;

5) Tulli;

6) Valtiokonttori;

7) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus;

8) Verohallinto;

9) Väestörekisterikeskus;

10) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus;

11) Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus;

12) Senaatti-kiinteistöt;

13) valtion eläkerahasto;

14) kunnallinen eläkelaitos;

15) kunnallinen työmarkkinalaitos;

16) Kuntien takauskeskus;

17) Fingrid Oyj;

18) Haus kehittämiskeskus Oy;

19) Hansel Oy;

20) Tietokarhu Oy;

21) Euroopan rahoitusvakausväline;

22) Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa;

23) Yrityspankki Skop Oyj, selvitystilassa.

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on seuraavat toimintayksiköt:

1) kansantalousosasto;

2) budjettiosasto;

3) vero-osasto;

4) rahoitusmarkkinaosasto;

5) henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto;

6) kunta- ja aluehallinto-osasto;

7) julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT);

8) kehittämis- ja hallintotoiminto.


6 §
Virkojen täyttäminen

Talouspolitiikan koordinaattorin nimittää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2015

Valtiovarainministeri
Alexander Stubb

Lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.