1319/2015

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus pysäköintikiekosta ja sen käyttövelvollisuudesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tieliikennelain (267/1981) 28 a §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Pysäköintikiekko

Pysäköintikiekko on laite, jolla ilmoitetaan pysäköinnin alkamisaika (saapumisaika). Alkamisajan on oltava selvästi luettavissa.

Pysäköinnin alkamisaika voidaan ilmoittaa myös sähköisellä etäluettavalla pysäköintikiekkopalvelulla tai -järjestelmällä, jos kunta on sen alueellaan ottanut käyttöön.

2 §
Pysäköinnin alkamisajan merkitseminen

Pysäköinnin alkamisajaksi on merkittävä aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi voidaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Pysäköinnin alkamisaika merkitään 1 momentissa mainitulla tavalla, vaikka pysäköintikiekon käyttövelvollisuus olisi voimassa vain osan pysäköintiajasta. Pysäköintikiekkoa ei tarvitse käyttää, jos pysäköinti tapahtuu kokonaan kiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloajan ulkopuolella.

Pysäköinnin alkamisaikaa ei saa pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloaikana muuttaa.

3 §
Pysäköintikiekon sijoittaminen

Pysäköintikiekko on sijoitettava pysäköinnin ajaksi näkyvälle paikalle auton tuulilasin sisäpuolelle niin, että pysäköinnin alkamisaika on ulkoapäin selvästi luettavissa.

Tuulilasin sisäpuolella saa pysäköinnin aikana olla vain yksi pysäköintikiekko kerrallaan näkyvälle paikalle sijoitettuna.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2015 ja sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2015 alkaen.

Tällä asetuksella kumotaan liikenneministeriön päätös pysäköintikiekon käyttämisestä (924/1990).

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöneuvos
Kirsi Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.