1315/2015

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen kieltämisestä eräillä merialueilla vuonna 2015

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 39 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten kilohailin ja silakan kalastaminen troolilla on neuvoston asetuksella (EU) N:o 1221/2014 Suomelle vahvistetun kilohailikiintiön täyttymisen vuoksi kielletty seuraavilla merialueilla:

1) Selkämerellä merialueella, jota rajoittaa linja Suomen mannerrannikolta leveyspiiristä 61°30′N suoraan länteen pituuspiiriin 20°00´E; sieltä suoraan etelään leveyspiiriin 61°00′N; sieltä suoraan länteen pituuspiiriin 19°00´E; sieltä suoraan etelään leveyspiiriin 60°30´N ja sieltä suoraan itään Suomen mannerrannikolle Hakkeenpään niemellä ja sieltä mannerrannikkoa pitkin pohjoissuunnassa alkupisteeseen (pyyntiruudut 41, 42, 45, 46 ja 47);

2) Ahvenanmerellä merialueella, joka rajoittuu leveyspiirien 59°47′N ja 60°30´N välille ja sijoittuu neljän meripeninkulman etäisyydellä Suomen ja Ruotsin perusviivoista (alueet pyyntiruuduilla 48, 49 ja 58); ja

3) Suomenlahdella (ICES osa-alue 32) merialueella, joka sijoittuu perusviivan sisäpuolelle.

2 §

Kalastusalusten 1 §:ssä mainituilta alueilta ennen tämän asetuksen voimantuloa troolilla pyytämien kilohaili- ja silakkasaaliiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaus, uudelleen sijoitus, kuljetus ja aluksesta purkaminen on sallittua 15 päivään marraskuuta 2015.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä marraskuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Kalatalousneuvos
Risto Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.