1299/2015

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2016

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensiksi mainittu laissa 1410/2014 ja toiseksi mainittu laissa 579/2015:

1 §
Lukio ja ammatillinen koulutus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 24 ja 25 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskelijakohtainen keskimääräinen yksikköhinta on:

1) lukiossa 6 122,06 euroa;

2) ammatillisessa koulutuksessa 10 465,32 euroa.

2 §
Taiteen perusopetus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa annetun lain 28 §:ssä tarkoitettu taiteen perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta on 76,16 euroa opetustuntia kohden.

3 §
Kansalaisopistot

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kansalaisopiston yksikköhintoja määrättäessä keskimääräinen yksikköhinta on 83,60 euroa opetustuntia kohden.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2016 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2015

Sisäministeri
Petteri Orpo

Hallitusneuvos
Merja Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.