Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1266/2015

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2015

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (405/2003) 1 ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § asetuksessa 1093/2008 ja 3 § asetuksessa 513/2007, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtäviä ovat:

1) liikennejärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen;

2) liikenneverkkojen ylläpito ja kehittäminen;

3) tieliikenne sekä tieliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja koskevat asiat;

4) rautatieliikenne;

5) merenkulku ja muu vesiliikenne sekä satamat;

6) siviili-ilmailu ja lentopaikat;

7) henkilöliikennepalvelut sekä kysyntää ja tarjontaa koskevat asiat;

8) logistiikka ja liikenteen telematiikka;

9) liikenteen turvallisuus- ja ympäristöasiat sekä vaarallisten aineiden kuljetukset;

10) ilmakehän tutkimus ja seuranta, sääpalvelut sekä fysikaalinen merentutkimus ja seuranta;

11) tietoyhteiskuntakehityksen yleiset edellytykset;

12) viestintäverkkojen, -palveluiden ja -markkinoiden yleiset toimintaedellytykset;

13) postitoiminnan ohjaus;

14) Yleisradio Oyj:tä koskevat asiat;

15) sähköisen kaupankäynnin ja muun verkkoliiketoiminnan yleiset edellytykset;

16) yksityisyyden suoja televiestinnässä ja televiestinnän tietoturva;

17) sähköisten allekirjoitusten kehittäminen sekä viestinnän ja tietotekniikan salaustuotteet;

18) kesäaikaa koskevat asiat.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) tai muutoin säädetään, liikenne- ja viestintäministeriön osastojen ja muiden toimintayksiköiden tehtävistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on:

1) konserniohjausosasto;

2) palveluosasto;

3) tieto-osasto;

4) verkko-osasto.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa ministeriön viestintä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Jussi Luomajärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.