1256/2015

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2015

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 20 a ja 44 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 20 a § ja 44 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 20 a § asetuksessa 137/2014 ja 44 §:n 1 momentin 3 kohta asetuksessa 852/2014, seuraavasti:

20 a §
Ulkomaan kansalaisen oleskeluoikeutta koskevat tiedot

Väestötietojärjestelmään voidaan tallettaa rekisteröinnin kohteena olevan ulkomaan kansalaisen oleskeluoikeutta koskevina tietoina:

1) myönnetty oleskelulupa, sen laji ja voimassaoloaika sekä oleskeluluvan myöntämisen pääperuste ja oleskelulupaan perustuvan työnteko-oikeuden peruste;

2) muuta kuin ensimmäistä oleskelulupaa koskeva hakemus, haetun oleskeluluvan laji, pääperuste ja voimassaoloaika, hakemuksen vireilletulopäivä sekä tällaiseen hakemukseen annettu lainvoimainen kielteinen päätös ja sen pääperuste;

3) Euroopan unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan sekä näiden perheenjäsenten ja muiden omaisten oleskeluoikeuden rekisteröinti, päätös pysyvästä oleskeluoikeudesta, oleskelukortista tai pysyvästä oleskelukortista sekä rekisteröinnin tai kortin voimassaoloaika;

4) oleskeluluvan, oleskeluoikeuden rekisteröinnin ja oleskelukortin peruuttamista koskeva lainvoimainen päätös sekä peruuttamisen pääperuste;

5) maasta karkottamista koskeva päätös sekä sen lainvoimaisuuden ja täytäntöönpanon päivämäärä.

44 §
Toimivallan järjestely eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa koskevissa maistraatin tehtävissä

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 21 §:n 1 momentissa säädetystä maistraatin alueellisesta toimivallasta poiketen:


3) Uudenmaan maistraatti ja Kaakkois-Suomen maistraatti vastaavat Verohallinnon, Maahanmuuttoviraston ja paikallispoliisin tallettamia tietoja koskevien korjausten tallettamisesta väestötietojärjestelmään sekä näiden viranomaisten neuvonnasta;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2015

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Assi Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.