1241/2015

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 18 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 184/2002, seuraavasti:

18 §

Sivutoimiluvan myöntää, jollei muualla toisin säädetä:

1) ministeriön virkamiehelle sekä välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikölle asianomainen ministeriö;

2) tuomioistuimen virkamiehelle se tuomioistuin, jonka palveluksessa hän on, paitsi käräjäoikeuden laamannille hovioikeus, hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidentille korkein oikeus sekä hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomarille korkein hallinto-oikeus;

3) muulle virkamiehelle se virasto, jonka palveluksessa tai alainen hän on.

Valtion virkamieslain (750/1994) 18 a §:n 2 momentissa tarkoitettu tuomarin tai tuomioistuimen esittelijän sivutoimituloa koskeva ilmoitus on annettava viimeistään tulon kertymistä seuraavan kalenterivuoden toukokuun aikana. Ilmoitus annetaan 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle tuomioistuimelle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Erityisasiantuntija
Samuli Sillanpää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.