868/2015

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2015—2016

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 10 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 159/2011:

1 §
Suurin sallittu saalismäärä

Metsästyslain (615/1993) 10 §:ssä tarkoitettujen pyyntilupien perusteella saaliiksi saatujen itämeren norppien määrä saa olla enintään 100 yksilöä.

2 §
Alueelliset rajoitukset

Edellä 1 §:ssä mainitusta suurimmasta sallitusta saalismäärästä metsästettäviksi sallittavien itämeren norppien määrä saa olla alueellisesti seuraava: Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa (Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalue) yhteensä enintään 100 yksilöä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä elokuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2016.

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ylitarkastaja
Jussi Laanikari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.