838/2015

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 16 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 954/2014, seuraavasti:

16 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Aluehallintoviraston virkojen kelpoisuusvaatimuksena on:

1) vastuualueen johtajalla sekä hallintojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus;

2) 6 §:ssä tarkoitetun yksikön johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja tehtävien edellyttämä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Työsuojelun vastuualueen tarkastushenkilöstössä tulee olla sellaisia tarkastajia, joilla on useiden vuosien pituinen käytännön ammattityökokemus. Jos viranhoito edellyttää tällaista ammattityökokemusta, on ennen viran täyttämistä pyydettävä lausunto keskeisiltä työntekijöiden keskusjärjestöiltä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2015

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Riitta Bäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.