837/2015

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 5 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 1131/2011, 455/2013 ja 849/2014, seuraavasti:

5 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) talouspolitiikan koordinaattorilla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) ICT-johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) valtioneuvoston controllerilla ja apulaiscontrollerilla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) budjettineuvos, apulaisbudjettipäälliköllä, finanssineuvoksella apulaisosastopäällikkönä ja muulla apulaisosastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

5) hallitusneuvoksella ja lainsäädäntöneuvoksella muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;

6) neuvottelujohtajalla, talousjohtajalla, tietojohtajalla, viestintäjohtajalla, finanssineuvoksella, budjettineuvoksella ja muulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;

7) hallitussihteerillä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

8) muilla virkamiehillä tehtävän edellyttämä koulutus ja kokemus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2015

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Riitta Bäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.