797/2015

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1206/2010) 11 ja 12 § sekä liitteen taulukon I alaviite 3 seuraavasti:

11 §
Määritysmenetelmät, laaduntarkkailujärjestelmä ja näytteenotto

Moottoribensiinin ja dieselöljyn vaatimustenmukaisuus määritetään standardien EN 228:2012 ja EN 590:2013 mukaisia analyysimenetelmiä käyttäen.

Moottoribensiinin ja dieselöljyn laaduntarkkailujärjestelmän on noudatettava standardia EN 14274:2013 ja polttoainenäytteet jakeluasemilta ja varastoilta on otettava standardin EN 14275:2013 mukaisesti.

Muita kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen standardien mukaisia menetelmiä ja järjestelmiä voidaan käyttää, jos niiden voidaan osoittaa olevan vähintään yhtä tarkkoja ja luotettavia kuin korvatut menetelmät ja järjestelmät.

12 §
Valvonta

Tulli valvoo tämän asetuksen noudattamista ottamalla edustavan määrän näytteitä polttoaineiden varastoilta ja jakeluasemilta sekä analysoimalla näytteet. Tulli raportoi tuloksista ympäristöministeriölle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Tarja Lahtinen

Liite

Taulukko I

Moottoribensiinin laatuvaatimukset1)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3) Muut monoalkoholit ja eetterit, joiden tislauksen loppupiste ei ole korkeampi kuin standardissa EN 228:2012 määritetty tislauksen loppupiste.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.