790/2015

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015

Laki lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lukiolain (629/1998) 19 §:n 2 momentti ja 28 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 19 §:n 2 momentti laissa 1044/2013, seuraavasti:

19 §
Opiskelijaksi hakeutuminen

Hakumenettelystä tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen säädetään valtioneuvoston asetuksella.

28 §
Opintososiaaliset edut

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Edellä 20 §:n 4 momentissa tarkoitetulta opiskelijalta sekä 18 §:ssä tarkoitetusta ylioppilastutkinnosta ja 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuista kokeista voidaan kuitenkin periä maksuja.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

HE 3/2015
SiVM 1/2015
EV 2/2015

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.