772/2015

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen (115/2006) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1167/2011, seuraavasti:

2 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena viraston virkoihin on:

1) osaston johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys osaston toimialaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä tutkimusosaston johtajalla lisäksi tohtorin tutkinto ja tieteellinen perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

2) yksikön johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä tutkimusyksikön johtajalla lisäksi tohtorin tutkinto;

3) tutkimusjohtajalla tohtorin tutkinto, tieteellinen perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) tutkimusprofessorilla tohtorin tutkinto ja tieteellinen perehtyneisyys viran tehtäväalan tutkimus- ja kehittämistehtäviin;

5) yksikköjaon ylittävän toimintakokonaisuuden johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja käytännössä osoitettu johtamistaito.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2015.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2015

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Riitta Bäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.